start portlet menu bar

การขอดูเนื้อหาบนเว็บ

Display portlet menu
end portlet menu bar

HIPRABOVIS® SOMNI/Lkt

วัคซีน, โค

หน้าหลัก สุขภาพสัตว์ ผลิตภัณฑ์ของเรา HIPRABOVIS® SOMNI/Lkt

วัคซีนเชื้อตายสำหรับป้องกันโรคปอดอักเสบที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย Histophilus somni และ Mannheimia haemolytica leukotoxoid  ในรูปสารแขวนตะกอน

ดูเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์