start portlet menu bar

การขอดูเนื้อหาบนเว็บ

Display portlet menu
end portlet menu bar

HIPRACILIN® RETARD

ผลิตภัณฑ์ยา, โค, แกะและแพะ, สุกร

หน้าหลัก สุขภาพสัตว์ ผลิตภัณฑ์ของเรา HIPRACILIN® RETARD

เพนนิซิลิน และสเตรปโตมัยซิน (ออกฤทธิ์ยาวนาน) ในรูปสารแขวนตะกอน

ดูเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

แบ่งปัน