start portlet menu bar

การขอดูเนื้อหาบนเว็บ

Display portlet menu
end portlet menu bar

HIPRADOG DHLP

วัคซีน, สุนัข

วัคซีนเชื้อเป็นสำหรับป้องกันโรคลำไส้อักเสบในสุนัขจากสาเหตุเชื้อพาร์โวไวรัสโรคไข้หัดสุนัข โรคตับอักเสบติดต่อในสุนัข โรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อ และโรคหลอดลมอักเสบในสุนัข ในรูปผงแห้ง และวัคซีนเชื้อตายสำหรับป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสในสุนัขในรูปสารแขวนตะกอน

ดูเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์