start portlet menu bar

การขอดูเนื้อหาบนเว็บ

Display portlet menu
end portlet menu bar

HIPRADOG DP

วัคซีน, สุนัข

วัคซีนเชื้อเป็นสำหรับป้องกันโรคไข้หัดสุนัข ในรูปผงแห้ง และโรคลำไส้อักเสบในสุนัขจากสาเหตุเชื้อพาร์โวไวรัส ในรูปสารแขวนตะกอน

ดูเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

เชื้อก่อโรคที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน