start portlet menu bar

การขอดูเนื้อหาบนเว็บ

Display portlet menu
end portlet menu bar

HIPRAVIAR® CLON/H120

วัคซีน, สัตว์ปีก

หน้าหลัก สุขภาพสัตว์ ผลิตภัณฑ์ของเรา HIPRAVIAR® CLON/H120

วัคซีนโคลน CL/79 เชื้อเป็นป้องกันโรคนิวคาสเซิลและโรคหลอดลมอักเสบติดต่อสายพันธุ์ H120 ในรูปผงแห้ง

ดูเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์