start portlet menu bar

การขอดูเนื้อหาบนเว็บ

Display portlet menu
end portlet menu bar

HIPRAVIAR® S/H120

วัคซีน, สัตว์ปีก

หน้าหลัก สุขภาพสัตว์ ผลิตภัณฑ์ของเรา HIPRAVIAR® S/H120

วัคซีนเชื้อเป็นป้องกันโรคนิวคาสเซิล สายพันธุ์ลาโซตา และโรคหลอดลมอักเสบติดต่อ สายพันธุ์ H120 ในรูปผงแห้ง

ดูเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์