start portlet menu bar

การขอดูเนื้อหาบนเว็บ

Display portlet menu
end portlet menu bar

HIPRAVIAR® SHS

วัคซีน, สัตว์ปีก

หน้าหลัก สุขภาพสัตว์ ผลิตภัณฑ์ของเรา HIPRAVIAR® SHS

วัคซีนเชื้อเป็นสำหรับป้องกันโรคโพรงจมูกอักเสบในไก่งวงและโรคหัวบวม (เอเวียนเมตานิวโมไวรัส) ในรูปผงแห้ง

ดูเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์