start portlet menu bar

การขอดูเนื้อหาบนเว็บ

Display portlet menu
end portlet menu bar

อุปกรณ์ฮิปราเดอมิค®

ฮิปราเดอมิค® เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฉีดวัคซีนชนิดไร้เข็มสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สาย สำหรับฉีดวัคซีนเข้าใต้ผิวหนังของสุกร

หน้าหลัก สุขภาพสัตว์ บริการของเรา อุปกรณ์ฮิปราเดอมิค®

พบกับ Hipradermic 2.0 ใหม่

การให้วัคซีนที่ชาญฉลาดกว่าและง่ายกว่าที่เคย


 

ชาญฉลาดกว่า:

 

 

ง่ายกว่า:

 

 

ปลอดภัยกว่า:


 

การฉีดวัคซีนที่สม่ำเสมอ:

 

 

ต้องการรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฮิปราเดอมิค®

 


โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเทศสเปน (Spanish Centre for the Development of Industrial Technology; CDTI).