start portlet menu bar

การขอดูเนื้อหาบนเว็บ

Display portlet menu
end portlet menu bar

อุปกรณ์ฮิปราเดอมิค®

ฮิปราเดอมิค® เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฉีดวัคซีนชนิดไร้เข็มสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สาย สำหรับฉีดวัคซีนเข้าใต้ผิวหนังของสุกร

หน้าหลัก สุขภาพสัตว์ บริการของเรา อุปกรณ์ฮิปราเดอมิค®

การทวนสอบวัคซีนทุกขั้นตอน


ฮิปราเดอมิค ® เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฉีดวัคซีนชนิดไร้เข็มสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สาย สำหรับฉีดวัคซีนเข้าใต้ผิวหนังของสุกร ด้วยฮิปราเดอมิค ® คุณสามารถควบคุมทุกขั้นตอนของการทำวัคซีนได้อย่างสมบูรณ์

1. การใส่ขวดวัคซีน:

แผ่นไมโครชิป RFID สามารถเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชนิดวัคซีน จำนวนวัคซีน (โด๊ส) ชุดการผลิต และวันหมดอายุ

2. เตรียมความพร้อมสำหรับการทำวัคซีน:

ฮิปราเดอมิค® สามารถลงทะเบียนข้อมูลระหว่างช่วงการทำวัคซีน  และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูทเพื่อรายงานผลการทำวัคซีนผ่านทางแอพพลิเคชัน ฮิปราลิงค์ ®

3. ควบคุมช่วงเวลาการทำวัคซีน

ฮิปราลิงค์® เป็นแอพพลิเคชันสำหรับสัตวแพทย์ที่ช่วยจัดการทุกข้อมูลที่ได้จาก  ข้อมูลการทำวัคซีนโดยใช้อุปกรณ์ ฮิปราเดอมิค®เทคนิคการฉีดวัคซีนที่ถูกต้องแม่นยำ


ฮิปราเดอมิค ® เพิ่มความสม่ำเสมอของปริมาณวัคซีนแก่สุกรในฝูง โดยการทำงานของเครื่องมี 3หลักการ ดังนี้

1. ความแม่นยำของปริมาณวัคซีนที่ฉีด:

ฮิปราเดอมิค® สามารถนำวัคซีนปริมาณ 0.2 ml เข้าสู่ตัวสัตว์ได้อย่างต่อเนื่องในทุกครั้งของการทำวัคซีน

A. ช่วงความดันสูงสุด (ช่วงที่วัคซีนเข้าสู่ผิวหนัง)
B. ช่วงการกระจายตัวของวัคซีน (ช่วยให้ของเหลวกระจายตัวในเนื้อเยื่อได้ดี)
C. ช่วงความดันลดลง


2. ความแม่นยำของปริมาณการกระจายตัวและระดับความลึกของเนื้อเยื่อ:

ความดันคงที่ในแต่ละครั้งของการทำวัคซีน ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าสัตว์แต่ละตัวที่ได้รับวัคซีน มีวัคซีนกระจายตัวในระดับความลึกของเนื้อเยื่อสัตว์ได้อย่างเหมาะสม

3. การทำวัคซีนที่ผิวหนังอย่างเหมาะสมและถูกต้อง
 อุปกรณ์การทำวัคซีนไร้เข็มที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมและง่ายต่อการใช้งาน


คุณสมบัติที่ง่ายต่อการใช้งานและทำงานได้อย่างอัตโนมัติ มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สะดวกต่อการพกพา ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลานาน และสามารถปรับใช้ได้กับขวดวัคซีนที่มีขนาดต่างกันได้ (10, 20 และ 50 มล.) คุณสมบัติข้างต้นเป็นข้อดีเพียงส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ฮิปราเดอมิค®เท่านั้น

 

ต้องการรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฮิปราเดอมิค®

 

 


โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเทศสเปน (Spanish Centre for the Development of Industrial Technology; CDTI).