start portlet menu bar

การขอดูเนื้อหาบนเว็บ

Display portlet menu
end portlet menu bar

แอพพลิเคชันฮิปราลิงค์®

แอพพลิเคชันฮิปราลิงค์® สำหรับสัตวแพทย์ที่พัฒนาโดยบริษัทฮิปราเพื่อใช้สำหรับการทวนสอบติดตามทุกขั้นตอนการทำวัคซีน

หน้าหลัก สุขภาพสัตว์ บริการของเรา แอพพลิเคชันฮิปราลิงค์®

ฮิปราลิงค์® คืออุปกรณ์ควบคุม วางแผน และวิเคราะห์

ฮิปราลิงค์® ทำให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในช่วงการทำวัคซีนได้ทุกขั้นตอนทำให้ได้การควบคุมที่มากกว่า

 

ด้วยฮิปราลิงค์® คุณสามารถวางแผนการทำวัคซีนได้โดยง่ายและมีความแม่นยำจากการแจ้งเตือนและแผนการทำวัคซีนได้ในอนาคต

ฮิปราลิงค์®  มีการแสดงผลทางหน้าจอที่เข้าใจง่ายและเป็นเอกลักษณ์ พร้อมทั้งง่ายสำหรับการส่งต่อข้อมูลเมื่อคุณต้องการ

ฮิปราลิงค์® สามารถใช้งานได้กับสมาร์ทโฟนและแทบเลตในระบบแอนดรอยต์และไอโอเอส (IOS, Android) นอกจากนี้ยังใช้งานได้ดีในคอมพิวเตอร์ที่มีระบบบราวเซอร์

เข้าสู่ระบบ (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน)


หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานบริการ

 

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง

Comparison between attenuated and non-attenuated coccidiosis vaccines

แบ่งปัน