start portlet menu bar

การขอดูเนื้อหาบนเว็บ

Display portlet menu
end portlet menu bar

โปรแกรม ออริจินส์

ค้นพบโปรแกรมที่ฮิปราเป็นผู้บุกเบิกเพื่อเลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการใช้ยาปฏิชีวนะหรือยากันบิด

หน้าหลัก สุขภาพสัตว์ บริการของเรา โปรแกรม ออริจินส์

การเลี้ยงสัตว์โดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเป็นไปได้แล้วในปัจจุบัน
 

เนื่องจาก ฮิปราเป็นที่อ้างอิงในการป้องกันโรคสำหรับสุขภาพสัตว์ ฮิปราได้ทุ่มเทและพัฒนาโปรแกรมออริจินส์ ® (ORIGINS®) อย่างดีที่สุด และให้คำปรึกษาอย่างครบวงจร เพื่อสร้างแผนสำหรับการเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับตลาดได้โดยปราศจากการใช้ยาปฏิชีวนะหรือยากันบิด

สถานการณ์ปัจจุบัน

การใช้ยาปฏิชีวนะที่มากเกินไปเพื่อป้องกันโรคในการผลิตสัตว์ปศุสัตว์ทำให้เกิดการพัฒนาของแบคทีเรียดื้อยา ซึ่งอาจทำให้ไม่ได้ผลในการใช้ยาปฏิชีวนะรักษาในยามจำเป็น

การตื่นตัวของปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยามีเพิ่มมากขึ้นภายในวงการวิทยาศาสตร์ รวมถึงรัฐบาลต่างๆ ดังนั้นสหภาพยุโรป แคนาดา และสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎข้อจำกัดการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อที่จะลดปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา

ผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารมากยิ่งขี้น โดยคำนึงถึงจุดเริ่มต้นของแหล่งที่มาของกระบวนการผลิตตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ แต่เหนือสิ่งอื่นใดผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย

ชีวสถิติศาสตร์และการวิเคราะห์หลายตัวแปรเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

โปรแกรมออริจินส์® (ORIGINS®) อยู่บนพื้นฐานการระบุปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการผลิตโดยปราศจากการใช้ยาปฏิชีวนะ ทำให้มีความน่าจะเป็นสูงสุดในการที่จะทำให้ฟาร์มปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะหรือยากันบิด การบรรลุผลจุดประสงค์นี้สามารถปรับปรุงผลผลิตโดยรวมของฟาร์ม จากการชี้ทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งภายในฟาร์มได้

โครงการนี้สนับสนุนโดยโปรแกรม ฮิปราสแตท (HIPRAstats) ซึ่งใช้หลักชีวสถิติและการวิเคราะห์หลายตัวแปรเพื่อสนับสนุนขั้นตอนการตัดสินใจ ออริจินส์ (ORIGINS ®) เป็นโครงการที่ออกแบบโดยฮิปราซึ่งเหมาะสำหรับสัตว์หลากหลายชนิด เช่น สัตว์ปีก สุกร สัตว์เคี้ยวเอื้อง และปลา

ฮิปราแสตทส์: แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับคาดการณ์ปัจจัยพิเศษเฉพาะ


ฮิปราแสตทส์ เป็นหัวใจของออริจินส์ (ORIGINS®) และเป็นสิ่งที่ทำให้โปรแกรมนี้แตกต่างจากการผลิตปศุสัตว์ที่ปลอดยาปฏิชีวนะทั่วไป

ฮิปราแสตทส์เป็นบริการของฮิปราที่พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขึ้นเพื่อใช้คาดการณ์ปัจจัยเฉพาะสำหรับผู้ผลิต โปรแกรมนี้ควบคุมโดยนักระบาดวิทยาที่นำทั้งความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติรวมเข้าด้วยกันกับประสบการณ์งานด้านการผลิตสัตว์

เมื่อผู้ผลิตเข้าร่วม โครงการออริจินส์® (ORIGINS®)

ขั้นตอนนี้ฮิปราจะจัดเตรียมอุปกรณ์และวิธีการให้เมื่อผู้ผลิตเข้าร่วมโครงการโปรแกรม ORIGINS ®


ประโยชน์ของการใช้งานโปรแกรม ออริจินส์ (ORIGINS®)

การใช้งานโปรแกรมออริจินส์® (ORIGINS®) ในบริษัทที่ผลิตปศุสัตว์ให้ประโยชน์มากมายในหลายระดับที่แตกต่างกัน ดังนี้


ผู้ผลิต

การผลิตปศุสัตว์ที่ปลอดยาปฏิชีวนะและยากันบิดจะทำให้แข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลี้ยงอย่างเหมาะสมและการปรับปรุงเทคนิคทางสัตวศาสตร์และการผลิตสัตว์ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ในลักษณะบูรณาการ


อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์

การปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพซากในโรงฆ่าสัตว์
การมีสินค้าที่หลากหลายทำให้ได้มูลค่าเพิ่ม
การรับรองคุณภาพ


ผู้บริโภคลำดับสุดท้าย

สนองความต้องการของผู้บริโภคและรัฐบาลโดยลดการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา

 

แบ่งปัน

The contents of this page are country specific and aimed specifically at prescribing veterinarians.

This product is not available in {{ preferredCountry.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

Confirm that you are a veterinary professional:

This product is not available in {{ countrySelect.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

  • I am a veterinarian (otherwise please contact a veterinary professional)

Select your country:

Country {{countrySelect.title}}
  • Global (available in English)
  • {{country.title}}