start portlet menu bar

การขอดูเนื้อหาบนเว็บ

Display portlet menu
end portlet menu bar

การทำวัคซีนอันชาญฉลาด (สมาร์ทวัคซิเนชัน)

ค้นพบโลกใหม่ของการให้บริการที่ฮิปราเท่านั้นที่ให้คุณได้ คือ การทำวัคซีนอันชาญฉลาด (สมาร์ทวัคซิเนชัน) โดยฮิปราได้รวบรวมทั้งเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ และการบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพไว้ด้วยกัน

หน้าหลัก สุขภาพสัตว์ บริการของเรา การทำวัคซีนอันชาญฉลาด (สมาร์ทวัคซิเนชัน)

เป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีด้านการป้องกันสุขภาพสัตว์

การทำวัคซีนอันชาญฉลาด (สมาร์ทวัคซิเนชัน)โดยฮิปรา เป็นแนวคิดวิวัฒนาการใหม่ที่รวมวิธีการทำวัคซีนอย่างชาญฉลาด เช่น เทคโนโลยีการติดฉลากเพื่อระบุสิ่งต่างๆโดยอาศัยคลื่นวิทยุ (RFID) เครื่องมือที่มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการทำวัคซีน และการแก้ปัญหาเชิงดิจิตอลด้วยโปรแกรม ฮิปราลิงค์® ที่พัฒนาโดยบริษัทฮิปรา

เครื่องมือทั้งหมดข้างต้นให้บริการการทวนสอบติดตามกระบวนการทำวัคซีนทุกขั้นตอนและผสานเข้ากับเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ และการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ

การทำวัคซีนอันชาญฉลาด (สมาร์ทวัคซิเนชัน) มีการให้บริการพร้อมใช้งานสำหรับชนิดสัตว์ดังนี้