start portlet menu bar

การขอดูเนื้อหาบนเว็บ

Display portlet menu
end portlet menu bar

การทำวัคซีนอันชาญฉลาด (สมาร์ทวัคซิเนชัน) สำหรับสัตว์ปีก

ค้นพบวิธีการควบคุมการทำวัคซีนของสัตว์ปีกทุกขั้นตอน กับ เอวาลอน® ฮิปราคอกซ์® ฮิปราสเปรย์ ® และฮิปราลิงค์®

หน้าหลัก สุขภาพสัตว์ บริการของเรา การทำวัคซีนอันชาญฉลาด (สมาร์ทวัคซิเนชัน) สำหรับสัตว์ปีก

ขั้นตอนการทำวัคซีนที่สามารถทวนสอบได้ทุกขั้นตอน

ฮิปราได้ผสานการบริการที่ใหม่ล่าสุดและเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีในโลกของ      สุขภาพสัตว์เพื่อเสนอต่อลูกค้าได้เข้าถึงความต่อเนื่องระหว่างวัคซีน ฟาร์ม และบุคลากรภายในฟาร์ม (สัตวแพทย์ และเกษตรกร) ซึ่งช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างอัตโนมัติ และทันเหตุการณ์ ซึ่งแสดงถึงการขับเคลื่อนอย่างแท้จริงในวงการสัตวแพทย์

แพคเกจการทำวัคซีนอันชาญฉลาด (สมาร์ทวัคซิเนชัน)

ในสัตว์ปีก โปรแกรมวัคซีนสมาร์ทนำโดยวัคซีนนวัตกรรม เช่น เอวาลอน® และ  ฮิปราคอกซ์® อุปกรณ์ ฮิปราสเปรย์ ® และแอพพลิเคชันสำหรับการทำงานอย่างมืออาชีพ ฮิปราลิงค์®