start portlet menu bar

การขอดูเนื้อหาบนเว็บ

Display portlet menu
end portlet menu bar

เป็นส่วนหนึ่งของการอ้างอิงของโลกในการป้องกันเพื่อสุขภาพสัตว์

HIPRA เป็นบริษัทยาสัตว์ที่ทุ่มเทในเรื่องการวิจัย การผลิตและการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์

ความสำเร็จและความสามารถของบริษัทของเราในการแข่งขันในตลาดอนาคตนั้นมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับความสามารถพิเศษ แรงบันดาลใจและผลการปฏิบัติงานของแรงงานของเรา นี่คือเหตุผลที่เรามุ่งมั่นในการสนับสนุนพนักงานของเราเพื่อให้พนักงานเหล่านี้สามารถบรรลุในศักยภาพสูงสุดของตนและพัฒนาทักษะของตน