start portlet menu bar

การขอดูเนื้อหาบนเว็บ

Display portlet menu
end portlet menu bar

นโยบายความเป็นส่วนตัว

หน้าหลัก นโยบายความเป็นส่วนตัว


The criteria applied by HIPRA with regard to the processing of personal data, and which the company voluntarily provides through this web page, are shown below.

เมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้และ/หรือแอพของเราและ/หรือสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์กับ HIPRA เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ การประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณได้รับการกำกับดูแลโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนตัวคือ HIPRA, S.A. โดยมีที่อยู่ซึ่งจดทะเบียนที่ Avda. La Selva 135, 17170 Amer (Girona) สเปน

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของเราอาจประกอบด้วย: (i) การจัดการธุรกิจและ/หรือความสัมพันธ์ตามสัญญากับ HIPRA; (ii) การใช้ข้อมูลของคุณเป็นจุดในการติดต่อของ HIPRA; (iii) การส่งข้อมูลให้แก่คุณเกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในสาขาที่เชี่ยวชาญของ HIPRA; และ/หรือ (iv) การตอบการสอบถามหรือคำถามที่คุณส่งทางเว็บไซต์หรือแอพของเรา

พื้นฐานที่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผลของเราคือความสนใจที่ถูกกฎหมายของ HIPRA ในการรักษาความสัมพันธ์ของเรากับคุณและ/หรือความยินยอมของคุณในกรณีที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น HIPRA จะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของคุณในระหว่างความสัมพันธ์ของเรายังคงมีผลบังคับ และตราบใดที่คุณไม่ได้ถอนความยินยอมของคุณต่อการประมวลผลข้อมูลของคุณ เมื่อข้อมูลส่วนตัวคุณไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลอีกต่อไป เราจะเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้อย่างปลอดภัยจนกว่าจะมีการลบข้อมูลออกในที่สุด

ในฐานะเป็นกลุ่มบริษัทที่อยู่ในพื้นที่ของนานาประเทศ HIPRA อาจแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลของคุณกับบริษัทต่าง ๆ ที่อยู่ในกลุ่มบริษัท HIPRA ซึ่งมีรายชื่ออยู่บนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันกับที่ระบุไว้ข้างต้น ข้อมูลของคุณจะได้รับการประมวลผลโดยมีระดับการปกป้องที่ระบุไว้ในกฎหมายที่บังคับใช้เสมอ

นอกจากนี้ HIPRA ยังอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณ: (i) ไปยังผู้ให้บริการที่รับเหมาช่วงในการส่งมอบบริการ (เช่น การทำโฮสต์เว็บ การวิเคราะห์ข้อมูล การให้เทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง บริการลูกค้า การส่งอีเมล การตรวจสอบและบริการอื่น ๆ); (ii) ไปยังบริษัทอื่น ๆ ที่เราทำงานด้วยเพื่อผลิตภัณฑ์และบริการที่จำเพาะ; และ (iii) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้และการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐ

เราขอแจ้งว่าคุณสามารถใช้สิทธิ์ทางกฎหมายของคุณในการร้องขอการเข้าถึงและการแก้ให้ถูกต้องหรือการลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ จำกัดการประมวลผลของเรา คัดค้านการประมวลผลของเรา ความสามารถในการใช้ข้อมูลในหลายระบบและถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยการเขียนไปที่: Avda. La Selva 135, 17170 Amer (Girona) สเปน หรือโดยการส่งอีเมลไปที่ privacy@hipra.com นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อหน่วยงานปกป้องข้อมูลของสเปน (Spanish Data Protection Agency) ได้ด้วยเช่นกัน

คุณตกลงที่จะแจ้งเราเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ HIPRA ไม่รับผิดสำหรับการสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการที่คุณให้ข้อมูลที่ผิดพลาด ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์แก่เรา

The contents of this page are country specific and aimed specifically at prescribing veterinarians.

This product is not available in {{ preferredCountry.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

Confirm that you are a veterinary professional:

This product is not available in {{ countrySelect.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

  • I am a veterinarian (otherwise please contact a veterinary professional)

Select your country:

Country {{countrySelect.title}}
  • Global (available in English)
  • {{country.title}}