start portlet menu bar

Web İçeriği Görüntüleyicisi

Display portlet menu
end portlet menu bar

Origins Programı

HIPRA’nın, koruma amaçlı antibiyotik veya antikoksidiyal ajan kullanmadan hayvan yetiştiriciliği yapılmasını sağlayan öncü programını keşfedin.

 

Ana Sayfa Hayvan Sağlığı Hizmetlerimiz Origins Programı

Hayvanların antibiyotiksiz yetiştirilmesi artık mümkün
 

HIPRA, Hayvan Sağlığı ve Koruyucu Hekimlikte bir dünya referansıdır. Antibiyotik ya da koksidiostat kullanılmadan etkin ve rekabetçi hayvan yetiştiriciliği yapılmasını sağlamak için tasarlanmış öncü bir sistem olan ORIGINS® programı Hipra tarafından geliştirilmiştir.

Güncel durum

Hayvan yetiştiriciliğinde koruyucu tedavi amacıyla antibiyotiklerin aşırı kullanımı, bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesine katkıda bulunmuştur. Sonuç olarak, antibiyotikler gerekli oldukları zaman yeterince etkili olamamaktadır.

Bilimsel çevreler ve ülke yönetimlerinde bu problemin farkındalığı artmaktadır. Bu nedenle de Avrupa Birliği, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri antimikrobiyal direnci azaltmak amacıyla antibiyotik kullanımını sınırlandıracak kurallar yayınlamaktadır.

Tüketiciler ise tükettikleri gıdalar, bu gıdaların kaynaklarının ve üretim süreçlerinin güvenli olmasını talep etmektedirler.

Karar verme sürecini destekleyen bioistatistik & çok değişkenli analiz

ORIGINS®, antibiyotiksiz üretim yapmak için gereken anahtar faktörlerin tanımlanması sistemi üzerine kurulmuştur. Bu sistem ile bir işletmede bulunan çiftliklerden antibiyotik ya da koksidiostat kullanmaksızın hayvan yetiştiriciliği yapılabilecek en olası çiftlik istatistiki olarak saptanabilmektedir. Sistem tarafından bu amaca ulaşılması ile firmanın tüm sonuçları iyileştirilebildiği gibi gelişmeye açık ve güçlü yönleri de ortaya konur.

Origins, karar verme sürecine paralel olarak, bioistatistik ve çok değişkenli analiz kullanan HIPRAstats programı ile desteklenmektedir.

ORIGINS® HIPRA tarafından tasarlanmıştır ve kanatlı hayvanlar, domuzlar, ruminantlar ve balıklar için kullanılabilir bir projedir.

HIPRAstats: benzersiz bir kestirimci matematiksel model


HIPRAstats, ORIGINS® programının merkezidir. Program bu özelliği ile diğer antibiyotiksiz yetiştiricilik programlarından farklılaşır.

HIPRAstats, HIPRA tarafından sağlanan bir hizmettir. Her üretici için benzersiz bir sezgisel matematiksel model geliştirilmektedir. Hayvan yetiştiriciliğinde deneyim sahibi, matematiksel ve istatistiksel bilgiye sahip epidemiyologlar tarafından yönetilmektedir.

Üretici için ORIGINS®‘e katıldıktan sonraki süreç

Üretici ORIGINS® programına katıldıktan sonraki süreç HIPRA tarafından şu şekilde yönetilir:


ORIGINS® kurulumunun faydaları

Hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelere ORIGINS® programının kurulumu, birçok fayda sunmaktadır:


ÜRETİCİ:

Çiftlik hayvanlarının antibiyotik ve koksidiostat kullanılmadan etkin ve rekabetçi bir biçimde yetiştirilmesi. Entegrasyonun zooteknik ve üretim sonuçlarının optimizasyonu ve iyileştirilmesi.


ET SANAYİİ:

Kesimhanede karkas verimi ve kalitesinin iyileştirilmesi.
Ürünlerin çeşitlendirilmesi ile katma değer kazanılması.
Sertifikasyon seçeneği.


SON TÜKETİCİ:

Antimikrobiyal kullanımını ve sonuç olarak direnç gelişimini azalttığı için tüketicilerin ve ülke yönetimlerinin taleplerini karşılar.

 

The contents of this page are country specific and aimed specifically at prescribing veterinarians.

This product is not available in {{ preferredCountry.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

Confirm that you are a veterinary professional:

This product is not available in {{ countrySelect.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

  • I am a veterinarian (otherwise please contact a veterinary professional)

Select your country:

Country {{countrySelect.title}}
  • Global (available in English)
  • {{country.title}}