Chúng tôi tiên phong trong việc cung cấp dịch vụ và chương trình giáo dục về các lĩnh vực chiến lược thu hút sự quan tâm chú ý của các chuyên gia.

Các Sản Phẩm ({{data.totalResults || 0}})

Tại HIPRA, chúng tôi cho rằng tương lai phụ thuộc vào công tác Phòng ngừa. Chúng tôi dành mọi tâm trí và niềm đam mê cho công việc phát triển các loại vắc-xin.

Tri Thức ({{data.totalResults || 0}})

Nghiên cứu là nền tảng của tri thức. Hãy tham vấn ý kiến của phòng thí nghiệm nổi tiếng của chúng tôi về các loại bệnh dịch chính có thể ảnh hưởng tới gia súc.

Tìm văn phòng gần nhất của bạn

Không có kết quả cho {{search.$}}.

Liên hệ với trụ sở chính của HIPRA

HIPRA HEADQUARTERS
Avda. la Selva 135
17170 Amer (Girona)
Tây Ban Nha

Điện thoại.: (+34) 972 43 06 60
Số fax: (+34) 972 43 06 61
hipra@hipra.com

View address on Google Maps

{{loc.title}}

{{loc.title}} {{loc.company}} Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email này: {{loc.address}} {{loc.zipcode}} {{loc.city}} {{ loc.country_opt != '' ? loc.country_opt : loc.country}}

Điện thoại.: {{loc.phone}} Số fax: {{loc.fax}} {{loc.email}}

world-map

{{continent.title}} {{loc.country}}

{{loc.title}} {{loc.company}} Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email này: {{loc.address}} {{loc.zipcode}} {{loc.city}} {{ loc.country_opt != '' ? loc.country_opt : loc.country}}

Điện thoại.: {{loc.phone}} Số fax: {{loc.fax}} {{loc.email}}

Xem địa chỉ trên Google Maps

Click on the dots in the map to see our offices contact details or contact our headquarters.

Contact us

  • Nhà phân phối
  • Trụ sở chính
  • Công ty con