AVISAN® MULTI-CO

Vắc-xin, Gia cầm

Văc-xin bất hoạt chống hội chứng giảm đẻ ở gà, bệnh gà rù, bệnh viêm phế quản truyền nhiễm và bệnh sổ mũi truyền nhiễm, trong nhũ dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm