BRONIPRA® 1

Vắc-xin, Gia cầm

Văc-xin nhược độc chống bệnh viêm phế quản truyền nhiễm do chủng H120, trong viên nén đông khô dùng đường uống.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Dịch vụ liên quan

Bệnh lý liên quan

Chia sẻ