CIVTEST® AVI IBD

Bộ Dụng Cụ Chuẩn Đoán, Gia cầm

Phát hiện và định lượng các kháng thể đặc hiệu chống virus gây bệnh viêm túi huyệt truyền nhiễm, bằng ELISA gián tiếp.

Tải về sổ tay hướng dẫn sản phẩm này.