CIVTEST® AVI INFLUENZA

Bộ Dụng Cụ Chuẩn Đoán, Gia cầm

Trang chủ Thú y Sản phẩm của chúng tôi CIVTEST® AVI INFLUENZA

Phát hiện và định lượng các kháng thể đặc hiệu chống virus gây bệnh cúm gia cầm, bằng ELISA gián tiếp.

Tải về sổ tay hướng dẫn sản phẩm này.

Dịch vụ liên quan

Chia sẻ