CIVTEST® AVI REO

Bộ Dụng Cụ Chuẩn Đoán, Gia cầm

Phát hiện và định lượng các kháng thể đặc hiệu chống các bệnh truyền nhiễm do reovirus gia cầm gây ra, bằng ELISA gián tiếp.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Dịch vụ liên quan

Chia sẻ