CIVTEST® AVI TRT

Bộ Dụng Cụ Chuẩn Đoán, Gia cầm

Phát hiện và định lượng các kháng thể đặc hiệu chống paramixovirus, đây là loại virus có thể gây ra bệnh viêm mũi khí quản ở gà tây và hội chứng sưng phù đầu ở gà hậu bị, bằng ELISA gián tiếp.

Tải về sổ tay hướng dẫn sản phẩm này.

Dịch vụ liên quan

Chia sẻ