CIVTEST® BOVIS BRSV/VRS

Bộ Dụng Cụ Chuẩn Đoán, Gia súc

Trang chủ Thú y Sản phẩm của chúng tôi CIVTEST® BOVIS BRSV/VRS

Phát hiện và định lượng các kháng thể đặc hiệu chống pneumovirus gây bệnh suyễn ở bò, bằng ELISA gián tiếp.

Tải về sổ tay hướng dẫn sản phẩm này.

Dịch vụ liên quan

Chia sẻ