CIVTEST® BOVIS BVD/BD P80

Bộ Dụng Cụ Chuẩn Đoán, Gia súc, Cừu và Dê

Trang chủ Thú y Sản phẩm của chúng tôi CIVTEST® BOVIS BVD/BD P80

Phát hiện và định lượng các kháng thể đặc hiệu chống lại p80 protetin của virus gây bệnh tiêu chảy do virus ở bò và virus gây bệnh biên giới ở bò, bằng cách khóa ELISA.

Tải về sổ tay hướng dẫn sản phẩm này.

Dịch vụ liên quan

Chia sẻ