CIVTEST® BOVIS IBR

Bộ Dụng Cụ Chuẩn Đoán, Gia súc

Phát hiện và định lượng các kháng thể đặc hiệu chống virus gây bệnh viêm thanh-khí quản truyền nhiễm ở bò, bằng ELISA gián tiếp.

Tải về sổ tay hướng dẫn sản phẩm này.