CIVTEST® BOVIS IBRgB

Bộ Dụng Cụ Chuẩn Đoán, Gia súc

Phát hiện các kháng thể đặc hiệu chống glycoprotein B (gB) của herpesvirus type 1 ở bò (BoHV-1), bằng cách khóa ELISA.

Tải về sổ tay hướng dẫn sản phẩm này.