CIVTEST® BOVIS IBRgE

Bộ Dụng Cụ Chuẩn Đoán, Gia súc

Detection of specific antibodies against the glycoprotein E (gE) of Bovine Herpesvirus Type 1 (BHV-1), by blocking ELSIA.

Tải về sổ tay hướng dẫn sản phẩm này.

Dịch vụ liên quan

Chia sẻ