CIVTEST® BOVIS IBRgE MILK [Ab]

Bộ Dụng Cụ Chuẩn Đoán, Gia súc

Trang chủ Thú y Sản phẩm của chúng tôi CIVTEST® BOVIS IBRgE MILK [Ab]

Detection of specific antibodies against Glycoprotein E (gE) of the Bovine Herpesvirus Type 1 (BHV-1) in milk sample, by blocking ELISA.

Tải về sổ tay hướng dẫn sản phẩm này.

Dịch vụ liên quan

Chia sẻ