CIVTEST® BOVIS NEOSPORA

Bộ Dụng Cụ Chuẩn Đoán, Gia súc

Trang chủ Thú y Sản phẩm của chúng tôi CIVTEST® BOVIS NEOSPORA

Phát hiện và định lượng các kháng thể đặc hiệu chống tachyzoite của Neospora caninum, bằng ELISA gián tiếp.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Dịch vụ liên quan

Bệnh lý liên quan

Chia sẻ