CIVTEST® BOVIS NEOSPORA AVIDITY SUPPLEMENT

Bộ Dụng Cụ Chuẩn Đoán, Gia súc

Trang chủ Thú y Sản phẩm của chúng tôi CIVTEST® BOVIS NEOSPORA AVIDITY SUPPLEMENT

Các thuốc thử bổ sung để sử dụng CIVTEST BOVIS NEOSPORA nhằm xác định ái tính với Neospora caninum của kháng thể IgG từ huyết thanh bò.

Tải về sổ tay hướng dẫn sản phẩm này.

Dịch vụ liên quan

Bệnh lý liên quan

Chia sẻ