CIVTEST® CANIS LEISHMANIA

Bộ Dụng Cụ Chuẩn Đoán, Chó

Trang chủ Thú y Sản phẩm của chúng tôi CIVTEST® CANIS LEISHMANIA

Phát hiện và định lượng các kháng thể đặc hiệu chống Leishmania donovani infantum, bằng ELISA gián tiếp.

Tải về sổ tay hướng dẫn sản phẩm này.