CIVTEST® CANIS LEISHMANIA

Bộ Dụng Cụ Chuẩn Đoán, Chó

Trang chủ Thú y Sản phẩm của chúng tôi CIVTEST® CANIS LEISHMANIA

Phát hiện và định lượng các kháng thể đặc hiệu chống Leishmania donovani infantum, bằng ELISA gián tiếp.

Tải về sổ tay hướng dẫn sản phẩm này.

Dịch vụ liên quan

Bệnh lý liên quan

Chia sẻ