CIVTEST® CUNI MIXOMATOSIS

Bộ Dụng Cụ Chuẩn Đoán, Thỏ

Trang chủ Thú y Sản phẩm của chúng tôi CIVTEST® CUNI MIXOMATOSIS

Phát hiện và định lượng các kháng thể đặc hiệu chống virus gây bệnh u nhầy ở thỏ, bằng ELISA gián tiếp.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Dịch vụ liên quan

Bệnh lý liên quan

Chia sẻ