CIVTEST® OVIS CHLAMYDIA PS

Bộ Dụng Cụ Chuẩn Đoán, Cừu và Dê

Trang chủ Thú y Sản phẩm của chúng tôi CIVTEST® OVIS CHLAMYDIA PS

Phát hiện và định lượng các kháng thể đặc hiệu chống sảy thai do Chlamydophila abortus ở gia súc, bằng ELISA gián tiếp.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Dịch vụ liên quan

Chia sẻ