CIVTEST® OVIS M. AGALACTIAE

Bộ Dụng Cụ Chuẩn Đoán, Cừu và Dê

Trang chủ Thú y Sản phẩm của chúng tôi CIVTEST® OVIS M. AGALACTIAE

Phát hiện và định lượng các kháng thể đặc hiệu chống Mycoplasma agalactiae ở cừu, bằng ELISA gián tiếp.

Tải về sổ tay hướng dẫn sản phẩm này.

Dịch vụ liên quan

Bệnh lý liên quan

Chia sẻ