CIVTEST® RUMI CHLAMYDIA

Bộ Dụng Cụ Chuẩn Đoán, Gia súc, Cừu và Dê

Trang chủ Thú y Sản phẩm của chúng tôi CIVTEST® RUMI CHLAMYDIA

Phát hiện và định lượng các kháng thể đặc hiệu chống sảy thai do Chlamydia abortus ở gia súc, bằng ELISA gián tiếp.

Tải về sổ tay hướng dẫn sản phẩm này.

Dịch vụ liên quan

Chia sẻ