CIVTEST® SUIS ADV

Bộ Dụng Cụ Chuẩn Đoán, Heo

Phát hiện và định lượng các kháng thể đặc hiệu chống virus gây bệnh giả dại trên heo, bằng ELISA gián tiếp.

Tải về sổ tay hướng dẫn sản phẩm này.