CIVTEST® SUIS ADVgB

Bộ Dụng Cụ Chuẩn Đoán, Heo

Phát hiện các kháng thể đặc hiệu chống glycoprotein B của bệnh giả dại trên heo, bằng cách khóa ELISA.

Tải về sổ tay hướng dẫn sản phẩm này.