CIVTEST® SUIS APP

Bộ Dụng Cụ Chuẩn Đoán, Heo

Phát hiện và định lượng các kháng thể đặc hiệu chống  Apxl ngoại độc tố và protein bề mặt, Tbp2 của Actinobacillus pleuropneumoniae, (cả hai protein đều chỉ có trong thời gian nhiễm bệnh).

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Dịch vụ liên quan

Chia sẻ