CIVTEST® SUIS HC/PPC

Bộ Dụng Cụ Chuẩn Đoán, Heo

Phát hiện tổng số kháng thể chống pestivirus ở heo, bằng ELISA cạnh tranh.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Dịch vụ liên quan

Chia sẻ