CIVTEST® SUIS MHYO

Bộ Dụng Cụ Chuẩn Đoán, Heo

Phát hiện và định lượng các kháng thể đặc hiệu chống Mycoplasma hyopneumoniae, bằng ELISA gián tiếp.

Tải về sổ tay hướng dẫn sản phẩm này.