PACK CIVTEST® SUIS ORAL FLUIDS

Bộ Dụng Cụ Chuẩn Đoán, Heo

Trang chủ Thú y Sản phẩm của chúng tôi PACK CIVTEST® SUIS ORAL FLUIDS

Bộ mẫu lưu chất dùng đường uống, do ELISA hoặc PCR phân tích. Tiến hành đo lường huyết thanh.

Tải về sổ tay hướng dẫn sản phẩm này.