PACK CIVTEST® SUIS ORAL FLUIDS

Bộ Dụng Cụ Chuẩn Đoán, Heo

Trang chủ Thú y Sản phẩm của chúng tôi PACK CIVTEST® SUIS ORAL FLUIDS

Bộ mẫu lưu chất dùng đường uống, do ELISA hoặc PCR phân tích. Tiến hành đo lường huyết thanh.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm