CIVTEST® SUIS PRRS E/S

Bộ Dụng Cụ Chuẩn Đoán, Heo

Trang chủ Thú y Sản phẩm của chúng tôi CIVTEST® SUIS PRRS E/S

Phát hiện và định lượng các kháng thể đặc hiệu chống các chủng vi khuẩn PRRS ở Châu Âu, bằng ELISA gián tiếp.

Tải về sổ tay hướng dẫn sản phẩm này.