CIVTEST® SUIS SE/MR

Bộ Dụng Cụ Chuẩn Đoán, Heo

Phát hiện và định lượng các kháng thể đặc hiệu chống vi khuẩn Erysipelothrix rhusiopathiae, bằng ELISA gián tiếp.

Tải về sổ tay hướng dẫn sản phẩm này.