CIVTEST® SUIS SE/MR

Bộ Dụng Cụ Chuẩn Đoán, Heo

Phát hiện và định lượng các kháng thể đặc hiệu chống vi khuẩn Erysipelothrix rhusiopathiae, bằng ELISA gián tiếp.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm