EFICUR®

Dược phẩm, Gia súc, Heo

Ceftiofur, trong dung dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm