ERAVAC (thỏ cưng)

Vắc-xin, Thỏ

Vắc-xin bất hoạt chống bệnh xuất huyết biến thể mới RHDV-2 ở thỏ, trong nhũ dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm