EVANT®

Vắc-xin, Gia cầm

Vắc-xin sống ngừa bệnh cầu trùng gà, dạng hỗn dịch uống dùng để phun xịt vào gà.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm