GENTAMOX®

Dược phẩm, Gia súc, Heo

Amoxicillin và gentamicin, trong dung dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Chia sẻ