GESTAVET® GnRH

Dược phẩm, Gia súc

Gonadorelin, trong dung dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Chia sẻ