HIPRABOVIS® 4

Vắc-xin, Gia súc

Vắc-xin phối hợp chống virus IBR, PI3, BVD và BRS, trong hỗn dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm