HIPRABOVIS® 9

Vắc-xin, Gia súc

Vắc-xin bất hoạt chống IBR (1.5), BVD (1.2) và bệnh xoắn khuẩn ở bò, trong nhũ dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm